عکس/ نهایت دقت یک داور در المپیک

در جریان برگزاری مسابقات تیراندازی آقایان داور زن این مسابقات بادقت بسیار زیاد در حال بررسی محل اصابت تیر به سیبل است.