علاقه به مربیگری در نوجوانان روستا

علاقه جوان نوفرستی به کسب تجربه علمی و تئوری در زمینه بازی فوتبال در کنار دو مربی برتر استان

جام رمضان مود 91