باز هم تکرار نور لیزر در ورزشگاه

دیدار پرسپولیس و گهر در ورزشگاه آزادی به تساوی 1-1 انجامید.