تیم نوین نوفرست از راه یافتن به دور بعدی مسبقات جام رمضان شهر مود باز ماند...!!!

دو تیم باشگاه ورزشی نوین نوفرست که یکی در جام رمضان شهرستان بیرجند شرکت نوموده و

تیم دوم این باشگاه در شهرمود شرکت نمود که تیم دوم باشگاه با بازی ضعیف دیشب خود ازدور

رقابتها حذف گردید ولی تیم اول این باشگاه از هم اکنون صعود این تیم به دور بعدی رقابتهای جام رمضان شهرستان بیرجند حتمی شده است .

درخصوص حذف این تیم با اقای قیطاسی گفتگویی داشتیم که ایشان گفتند درجام رمضان چه در بیرجند ویا جاهای دیگر چون این جام رسمی نیست و جز’ بازیهای بازیکنان محسوب نمی شود و برد و باخت نیز همینطور لذا باشگاه زیاد اهمیتی برای بستن یک تیم باقدرت انجام نداده و نیز هزینه ای هم به آن صورت نمیکند در این مسابقات اکثرا"تیم های محلی که سازماندهی رسمی ندارند یا بیشتر ادارات و سازمانها گاها" تیم میدهند یا شرکتها مخارجی را متقبل می شوند و بازیکنان از این طریق در ماه رمضان مقداری جزی درامد کسب می نمایند چون آزاد است و نیاز به رضایتنامه از باشگاه نمی باشد رو این حساب ما زیاد حساسیت به خرج ندادیم و نفراتی که خودشان می توانستند به شهر مود بیایند را انتخاب کردیم و کاملا" هم می دانستیم که بازیکنان بهتری در باشگاه هستند ولی باشگاه تعهدی برای آمد و شد این بازیکنان نداشت فقط هزینه ورودی و لباس و بیمه بازیکنان را متقبل شد و صد البته که ما از بازیهای زیبای سایر رقیبان در شهرمود ازجمله بازی تیم فدائیان رهبر نوفرست نباید بگذریم چرا اینها در زمین از جان مایه گذاشته و خیلی غیرتی بازی می کنند و من دوست دارم انشائالله این تیم خوب را در جام رمضان بعدی در شهرستان بیرجند شاهد بازیهای خوب آنها باشیم من از طرف باشگاه شخصا" قول هر گونه همکاری و کمک مالی برای این جوانان عزیز و دوست داشتنی نوفرست را می دهم و امیدوارم امسال با همدلی و هم فکری انشا’الله قهرامان شوند و این کمک و پشتیبانی همه را می طلبد بهر حال همه ما خوب یا بد نوفرستی هستیم و این جوانان هم نوفرستی هستند و یا اگر هم در تیمی نوفرستی نیست ولی برای نوفرست در حد توان خودشان زحمت می کشند و بنده جسارت نمی کنم بگم از طرف نوفرستیها چون قابل این نمایندگی خودم را نمی بینم ولی از طرف باشگاه نوین نوفرست و شخص خودم صمیمانه از همه کسانی که در امر ورزش حرکتی چه معنوی مادی فیزیکی و غیره انجام می دهند تشکر و سپاس خودم را اعلام میدارم چه از نونهالان 6تا 10ساله که به سالن کاریز نوفرست می آیند و چه از جوانان و بازیکنان گرفته تا آقا ابراهیم که انصافا" یکی از زحمتکش ترین افراد نوفرست هستند در امر پیشبرد ورزش و اقای رضا صادقپور و نیز مهمتر ازهمه آقای قدیری که یک شاهکار در نوفرست انجام دادند که باقیات و صالحات خواهند گذاشت و انشا’الله روزی برسد که ما از نوفرست در لیگهای کشوری بازیکنان مطرحی داشته باشیم با همدلی و عدم تفرقه و نیز با صبر و حوصله لازم.