دروازه بان صبا:پول انصاری فرد را به من میدادند 4 تا گل برای پرسپولیس میزدم!!!!!!

سیستم 4-4-2 لوزی ،سیستم مورد علاقه هواداران استقلال !!!