نوروزی طلایی شد.....

درخشش نوروزی و کسب دومین مدال طلای کشتی فرنگی در المپیک لندن...