المپیک 2012 لندن............

قاسم رضایی کشتی گیر وزن 96 کیلو گرم ایران صاحب مدال طلای المپیک شد...!!!!!!!!!!!!!

چهارمین طلای کاروان ایران/سلیمی نیز طلا گرفت و قوی ترین مرد جهان شد و به اتفاق

 انوشیروانی مدال طلا و نقره المپیک را به گردن آویختند.!!!