بازی تیم نونهالان باشگاه نوین نوفرست با نونهالان پرسپولیس بیرجند

یک دیدار دوستانه فوتبال بین تیمهای نونهالان باشگاه با تیم نهالان پرسپولیس که چند نفری هم نوجوان بین بازیکنان آنها بود در زمین چمن مصنوعی خیابان معلم برگزار گردید و با توجه بازی زیبایی که انجام گرفت ولی توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی مساوی تمام شد دراین بازی به نظر کارشناسان حاضر آقای مهدی تنها و محمد قیطاسی و امید صادقپور و نیز امیر میری همه از باشگاه نوین نوفرست از جمله بهترینهای بازی بودند. داور بازی آقای علی سارانی بود.