فوتبال المپیک 2012 لندن.....

تیمهای برزیل،مکزیک،کره جنوبی و ژاپن چهار تیم برتر فوتبال المپیک 2012 بودند که تیمهای برزیل و مکزیک هرکدام 3گل به تیمهای کره جنوبی و ژاپن زدند تا فینال را برزیل و مکزیک و رده بندی بین تیمهای ژاپن و کره جنوبی برگزار شود.