تکواندو المپیک 2012 لندن...

باقری معتمد پس از راه یابی به فینال مسابقات تکواندو المپیک لندن به مدال نقره رسید تا نهمین مدال کاروان المپیک ایران رقم بخورد..