کارشناسان دبیرخانه ستاد مهر ماندگار کشور از پروژه استادیوم 15 هزار نفری بیرجند ب

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان ، ظهر آدینه 20 مرداد ماه ، کارشناسان دبیرخانه ستاد مهر ماندگار کشور از پروژه استادیوم 15 هزار نفری بیرجند با حضور برخی از مسوولین ستادی اداره کل و صفی شهرستان بیرجند بازدید کردند .

در این بازدید عالی پور و اسلامی با تأکید بر اهمیت برنامه زمانبندی برای اتمام پروژه ، تسریع در پیشرفت فیزیکی را ملاک تعیین اعتبار برای اتمام پروژه عنوان کردند و افزودند : بر اساس برنامه زمانبندی ، پروژه می بایست تا پایان مهر ماه به اتمام برسد .

در بخش دیگری از جلسه نمایندگان مشاور و پیمانکار به بیان آخرین اقدامات انجام شده و پیشرفت حاصله از زمان بازدید محرابیان – دستار ارشد رییس جمهوری و رییس پروژه مهر ماندگار کشور- اشاره و خاطر نشان کردند : بیش از 700 میلیون تومان طلبکاری پیمانکار و کسری بودجه ، موانعی را  سر راه پیشرفت به موقع پروژه بوجود آمده است .

نماینده بهره بردار پروژه اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به 6 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام و تکمیل پروژه ، خواستار تزریق سریعتر اعتبارات مورد نیاز برای رساندن پروژه برای اتمام براساس برنامه زمانبندی شد و اظهار داشت : تعامل سه جانبه کارفرمای پروژه ؛ شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، پیمانکار پروژه ؛ شرکت پل پی ستون و مشاور با شرکت آرتک و تجهیز کامل کارگاه و بهره مندی از تمامی ظرفیت پروژه را در موعد مقرر به اتمام برساند .