قرعه کشی مسابقات فوتبال جوانان استان خراسان جنوبی:

درمورخه 17/6/90 ساعت 1200با حضور نمایندگان باشگاهها در هیئت فوتبال استان برگزار شدو تعداد تیمهای شرکت کننده در این مسابقات هفت تیم اعلام شد که با توافق نمایندگان باشگاههاو تصویب نماینده هیئت فوتبال استان آقای دادگر قرار شد بازیها بصورت دوره ای برگزار گردد.بازیها از روز شنبه ساعت 1300 درزمین چمن مصنوعی خیابان معلم شهرستان بیرجند برگزار میگردد.اولین بازی بین جوانان نوین نوفرست با یکی از دو نماینده شهرستان قاین می باشد.که آقای قیطاسی در خصوص تیم جوانان گفت: تیم ما قرار نبود در این بازیها شرکت نماید و بعلت اینکه باشگاه کورش شرکت نکرد ماتصمیم گرفتیم در این بازیها شرکت نمائیم و هدف ما کسب مقام نیست بلکه تجره اندوزی بازیکنان مهم است چراکه بازیکنان ما اکثرا" جوانتر از همه تیمها هستندو ما برای دوره های بعدی آماده میشویم علی رغم اینکه اکثرا" جدید هستند ولی با انگیزه اندو سعی میکنیم بازیهای قابل توجهی را به نمایش بگذاریم. ضمن اینکه مقرر شده از سوی هیئت فوتبال که بازیکنان زیر 18 سال باید قرارداد محضری از دفاتر اسناد رسمی ارائه نمایند که در این مورد برای بعضی از بازیکنان مشکل داریم و امیدوارم که به بازیها برسند.