عکس:: خروس های فوتبالیست

ما که همه چیز رو از چین وارد می کنیم چطوره خروس های چینی فوتبالیست رو هم وارد کنیم تا شاید به این وسیله هم فوتبال کشورمون رشد کنه و هم دیگه شاهد بی اخلاقی های ورزشی نباشیم.