مسی برترین گلزن تاریخ بارسلونا در ال کلاسیکو شد.....

مسی بازدن گل به رئال عنوان برترین گلزن بارسلونا در تاریخ ال کلاسیکو را بدست آورد...