پاراالمپیک 2012 لندن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عکس  5 ابر انسان پاراالمپیک 2012 لندن:

 

1- مت استارتزمن ورزشکار 29 ساله آمریکایی بدون داشتن دست.

2- لو دونگ شناگر 20 ساله چینی مدال طلای رشته 100 متر کرال پشت.

3- ژنگ تائو شناگر 21 ساله چینی مدال طلای رشته 100 متر کرال پشت مردان.