ادامه 5 ابر انسان پاراالمپیک 2012 لندن:

چهارمین نفر: باتالیا پارتیکا ورزشکار 23 ساله لهستانی مدال نقره زنان در تنیس روی میز.

 و پنجمین نفر هم خوان خوزه مندز دوچرخه سوار 58 ساله اسپانیایی فاقد دست و پای چپ.