شرکت چاپ و نشر گلرو

طی جلسه ای که اعضای هیئت مدیره باشگاه داشتندبه روایط عمومی باشگاه اعلام شد به بهترین نحو ممکن از زحمات و عنایات شرکت چاپ و نشر گلرو تشکر و قدر دانی بعمل آیدو از این که این باشگاه را مورد لطف و کرم خود قرار داده اند بی نهایت سپاسگذاریم و لازم به ذکر است که بگوئیم اگرمساعدتها و پستیبانی این شرکت نبود این باشگاه نیز همانند سایر باشگاهها فقط به تعدادیکی دو تیم بسنده میکرد ولی اکنون در تمام رده های سنی و حتی تیم های بانوان نیز سازمان یافته و فعال هستند و هم اکنون تیم بانوان پس از کسب مقام قهرمانی استان به مسابقات لیگ سوم کشور اعزام گردیده است و تیم جوانان نیز به مسابقات سوپر لیگ استان راه یافته است.