خبر لحظه ای فوتبال ایران/9

افسوس مسوولان فدراسیون فوتبال ایرانی حاضردرورزشگاه پس از گل لبنان

 

بیروت - دبیرکل ونایب رییس فدراسیون فوتبال ایران که ازنزدیک شاهدبازی تیم کشورمان مقابل لبنان بودند پس ازبه ثمر رسیدن گل لبنان در نیمه اول برابر ایران افسوس خوردند.

به گزارش خبرنگاراعزامی ایرنا، این گل اولین گل تیم ملی فوتبال لبنان به ایران در تاریخ دیدار دو تیم بود.

نبی و آیت الهی پس از به ثمر رسیدن گل لبنان، با صورت هایی برافروخته و ناامید، افسوس خود را از نخستین گل تیم ملی لبنان به ایران درطول مسابقات این دو تیم در تاریخ فوتبال نشان دادند.

تیم لبنان پس از هفت بازی برای نخستین بار است که موفق به گل زنی در برابر ایران می شود.

حدود 10هزارتماشاگر لبنانی و 2 هزار تماشاگر طرفدار تیم ایران ازنزدیک شاهد این مسابقه بودند.

طرفداران لبنان که باور نداشتند تیمشان گل برتری به ایران بزند پس از گل به صورت یکپارچه به تشویق تیم ملی کشور خود پرداختند و حتی شعار جدیدی مبنی بر اینکه تیم ملی ایران به جهنم آمده است را سر دادند.

دو هزار تماشاگر ایرانی که برخی از آنان حتی نمی توانند به فارسی روان صحبت کنند و دورگه هستند با وجود گلی که ایران دریافت کرده به تشویق بی امان ورزشکاران کشورمان می پردازند.

لیدرهای ایرانی نقش بسزایی در تشویق تماشاگران ایرانی در این ورزشگاه دارند.

دیوارانسانی که برخی از تماشاگران لبنانی جلوی جایگاه ویژه تشکیل داده اند مشکلاتی را برای تماشاگران حاضر در جایگاه ویژه این مسابقه برای دیدن بازی به وجود آورده است.

دردقایق پایانی این مسابقه پس از آنکه داور زمین خوردن بازیکن لبنان در محوطه جریمه ایران را خطا نگرفت، تماشاگران لبنانی معتقدبه پنالتی بودند و همین مسئله باعث شد به داور فحاشی کنند.