عکس/ راز و نیاز در رختکن

خسرو حیدری بازیکن استقلال در حال نماز خواندن در رختکن استقلال.