فوتبال ایران

محمد مایلی‌کهن: رویانیان نمی‌خواهد بپذیرد که ورزش و به ویژه فوتبال، پادگان نیست که بتواند با توپ و تشر همه چیز را برای مدتی آرام نگاه دارد/ در جامعه‌ای که امثال ایشان خود را متعادل می‌دانند، آنهم با صرف میلیاردها تومان از جیب مملکت، به خودم افتخار می‌کنم که نامتعادل باشم

 

سرمربی سابق تیم ملی افزود: رویانیان شاید در جاهای دیگر آنهم به دلیل آنکه تابلوی نتایجی نبوده است، احساس کند آدم موفقی بوده اما به هیچ عنوان اینطور نیست. بدون شک اگر در جاهای دیگر هم تابلویی وجود داشت و نتایج را نشان می‌داد شرایطش به مراتب بدتر از فوتبال و ورزش بود اما به دلیل نبودن تابلوی نتایج ایشان می‌تواند برای کارهای گذشته خود هر تعبیری را به کار ببرد.