حاشیه های پرسپولیس 91...............

پای صحبت پیشکسوت فوتبال پرسپولیس:

خرید مربیانی مانند دنیزلی کلاهی است که برسر فوتبال ما می رود!!!!!!!!!!

مایلی کهن افزود: رویانیان شاید در جاهای دیگر آنهم به دلیل آنکه تابلوی نتایج نبوده است    احساس می کند آدم موفقی بوده است اما به هیچ عنوان اینطور نیست بدون شک اگر در جاهای دیگر هم تابلوی نتایجی وجود داشت و نتایج را نشان می داد شرایطش به مراتب بدتر از فوتبال و ورزش بود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه تیم ریشه دار و پر طرفدار پرسپولیس در فصل گذشته در رتبه دوازدهم جدول ایستاد ووعده داد که این فصل چه ها خواهد کرد چون فصل گذشته خودش تیم را نبسته بود. ایه فصل را هم دیگر همه می بینند وضعیت چگونه است. و متاسفانه هنوز هیچی از فصل نگذشته است که وعده فصل دیگر را می دهد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!