استقلال ، صبای قم......

برد تیم فوتبال استقلال تهران در برابر صبای قم را به هواداران این تیم تبریک می گوئیم..