پرسپولیس و سایپا....................

پرسپولیس و سایپا به مساوی رضایت دادند لازم به ذکر است که یک ضربه پنالتی به نفع

 تیم پرسپولیس گرفته شد توسط داور بازی که متاسفانه به گل تبدیل نشد!!!!!!!!!!!!.

در این بازی هم کریمی در لیست 18 نفره پرسپولیس قرار نداشت.

پرسپولیس نتوانست از رده چهاردهم جدول جایگاه بهتری را بدست آورد.

هواداران علی کریمی را تشویق می کردند....