تیم فوتبال نوجوانان ایران...

تیم فوتبال نوجوانان ایران با قبول شکست 3بر 2 مقابل ازبکستان از رسیدن به دیدار نهایی مسابقه های قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران باز ماند..!!!!!!!

تماشاگران با نصب بنری در ورزشگاه دستگردی سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران را باغبان

 فوتبال ایران نامیدند..