مورینیو:......

سایت گل - با دو گلی که فوق ستاره رئال و بارسا در ال کلاسیکو به ثمر رساندند ژوزه

 مورینیو سر مربی رئال مادرید این دو را بازیکنانی فضایی دانست و گفت نباید آنها را با

 هم مقایسه کرد.

او در کنفرانس پس از مسابقه گفت باید این که بگوییم کدام بهترین بازیکن جهان است

ممنوع شود. هر دو از دنیایی دیگر هستند....