حاشیه‌های حضور رئیس‌جمهور در اردوی تیم ملی فوتبال/3

رئیس‌جمهور در جمع ملی‌پوشان تیم فوتبال/2: در فوتبال این برد و باخت نیست که اهمیت دارد بلکه مهم تلاش صحیح و دسته جمعی است/ اگر مردم تلاش‌تان را ببینند حتی اگر در یک بازی نتیجه هم نگیرید از شما ناراحت نمی‌شوند/ نباید روی حرف‌هایی که عده‌ای می‌زنند یا هیاهو می‌کنند، تمرکز کنید