عکس/اقدام جالب تماشاگران‌کره‌ در آزادی

تماشاگران کره ای پس از پایان بازی و هنگام ترک ورزشگاه اقدام به جمع آوری زباله های به جا مانده از خود می کنند.