سالن ورزشی نوفرست

ان شاءالله در آینده نزدیک با همت آقای مهندس قدیری آخرین مرحله این مجموعه یعنی کتابخانه مجهز آغاز و این پروژه ورزشی و فرهنگی خواهد شد.

و برگی افتخار آفرین در تاریخ نوفرست و منطقه خواهد بود