در خصوص برد و باخت سئوال شد :

اول از باخت یک تیم بگویم به نطر من باخت شروع یک دوره جدید نیست بلکه پایان یک دوره قدیمی است و زمانی که شما می بازید بایدآن را یک دوره خوب و بردهای شیرین بدانید و من دراین خصوص باختهای پشت سر هم باشگاه پیروزی را در اول فصل مثال میزنم و خواهید دید که این تیم  چگونه به نتایج خوبی دست خواهد یافت.

البته بهتر است بازیکنانی داسته باشید که بتوانند تیم بودن را درک کنند. از نظر من بازیکنان باید توجیه باشند و هوادار هم خواهان بازی با منطق هست آنان هم حق دارند اما به نظر من مربی هم دارای حق و حقوقی هست. در یک تیم باید ستاره هایی باشدکه بتواند در یک لحظه نتیجه را تغییر دهد مانند فرهاد مجیدی در باشگاه استقلال ولی اگر فقط بازیکنان تاکتیک پذیر داشته باشید ولی کسی نباشد که بتواند سه چهار بازیکن را دریبل بزند  مانند مسی در تیم بارسلونا در این صورت  تغییر شرایط بازی برای شما سخت خواهد شد.