کفاشیان و افت فوتبال ایران.......

مدیر عامل باشگاه داماش گیلان که عضو مجمع فدراسیون فوتبال ایران است گفت:

این که می گویم صداقت از بین رفته است به این دلیل است که من به کفاشیان هفته قبل دو بار کمک کردم و او هم دیشب به من گفت که انتخابات به تعویق می افتد به همین دلیل من به جلسه نرفتم چگونه است که دیشب گفت جلسه به تعویق می افتد اما صیح جلسه برگزار می شود؟

بعضی از دوستان می گفتند کفاشیان آدم را دور می زنداما تا حالا باور نمی کردم در حال حاضراین عدم صداقت فوتبال را به چالش کشانده و تاکنون هر حرفی زدیم او طبق منافع خودش ار آنها استفاده می کرد.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: از طرفی رویانیان، فتح الله زاده و قنبرزاده جلسه ترک می کنند، چرا باید به سمتی برویم که مدیران باشگاههای بزرگ چنین تصمیمی بگیرند؟

امیدوارم خود کفاشیان به این موضوع رسیده باشد که زمان استعفایش فرا رسیده است..