قمه زنی با مخالفت شدید علمای شیعه مواجه و آن نهی کرده اند....

متاسفانه هر ساله در روزهای عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع ) شاهد اعمال زشت و جاهلانه از سوی برخی شیعیان که ندانسته به این عمل زشت اقدام میکنند هستیم. این عمل ناشایست از طرف مراجع شیعه همواره با مخالفت شدید همراه بود.

این شما و این هم عکسهای کار زشت قمه زنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

مثلا" با این کار چی را می خوای ثابت کنید......!!!!

 

خودتان قضاوت کنید....!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

بهتره کسانیکه اطلاعات و علم بهتر و دقیقتری دارند در این خصوص نظر بدهند....