بیرجند و فوتبال باشگاه ورزشی نوین نوفرست

با سلام وعرض ادب اقای قیطاسی رئیس با شگاه ورزشی نوین نوفرست برنامه تمرینات این فصل باشگاه را به شرح ذیل اعلام همود:

از شنبه 26/6/90 زمین چمن مصنوعی خیابان معلم ( استادیوم  سرحدی)

  تمرین روزهای زوج هر هفته

ساعت تمرین از ساعت 1700 تا ساعت 30/18

از اول مهرماه روزهای زوج از ساعت 16 تا ساعت 30/17