علی کریمی بهترین بازیکن آسیا نشد..ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مراسم انتخاب بهترین بازیکن فوتبال سال 2012 آسیا در مالزی برگزار شد و در نهایت علی کریمی بهترین بازیکن آسیا نشد .ولی فدراسیون فوتبال ایران بهترین در آسیا شد.

 

 

 

 

 

 

لی کئون هو بازیکن کره جنوبی و تیم اولسان این کشور بهترین بازیکن سال 2012 آسیا شد.....