فوتسال پیشکسوتان نیروهای مسلح .............

در اولین بازی و پس از مراسم افتتاحیه این بازیها که با حضور تنی چند از مسئولین برگزار

 گردیدمسابقه بین تیمهای ارتش و نیروی انتظامی استان خراسان جتوبی بود که در ابتدای

 این بازی

 تیم نیروی انتظامی با زدن 3گل به تیم ارتش ازاین تیم پیشی گرفت و در نیمه دوم تیم ارتش

 با چهره بسیار هجومی بازی را آغاز کرد و اقای سعید قربانی به تیم اضافه گردید که مثلث

 بازیکنان تیم ارتش اقای قیطاسی ، جعقری و سعید قربانی شیرازه تیم نیروی انتطامی را

 بهم ریخت بطوریکه در نهایت تیم ارتش توانست با نتیجه 6بر 4 بر تیم نیروی انتظامی غلبه

 کند .

لازم بذکر است که تعداد 4 گل از 6گل تیم ارتش را اقای قیطاسی به زیبایی هرچه تمامتر به

 ثمر رساندو گل آخر تیم ارتش که توسط اقای قیطاسی به ثمر رسید آنقدر زیبا بود که همه

سالن ایشان مورد تشویق قرار دادند.

گفته میشود قهرمان این بازیها  به مسابقات کشوری اعزام خواهد شد...