فرهاد مجیدی و بازگشت به استقلال.....!!!!!!!!!!

مذاکره نهایی فرهاد مجیدی کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال تهران با

 مدیر عامل باشگاه برای بازگشت مجدد به جمع آبی پوشان آغاز شد..

امیر قلعه نوعی: ما تمایل خود را برای بازگشت مجیدی به استقلال در

 حالی که صدر نشین لیگ بودیم اعلام کردیم..

قلعه نوعی افزود: مجیدی را تنها برای شخصیتش می خواهیم و شاید

 اگردر رده ششم یا هفتم لیگ برتر قرار داشتیم با بازگشت او به

 استقلال مخالفت می کردیم..