افتتاح مدرسه شهداء بانک ملی در بیرجند

 

افتتاح مدرسه شهداء بانک ملی در بیرجند

محمدرضا حسین زاده عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران در مراسم افتتاح این مدرسه در بیرجند گفت:دیدگاه ما نسبت به بیرجند این است که از نظر فرهنگی غنی وپربار است چنانکه در تاریخ راه اندازی مدرسه شوکتیه مقارن با مدرسه  دارالفنون نشانه این سطح فرهنگ است.بیش از یک هزار و پانصد دانش آموز در این استان مشغول تحصیلند .

حسین زاده در ادامه افزود: در تهران ودر جلسات هیأت مدیره بانک ملی باکوشش آقای علیرضا قیطاسی که از همین دیار است تسهیلات ورابطه تنگاتنگی با مناطق محروم ازجمله این استان داریم .طی رایزنی های انجام شده سعی میشود به مناطق زلزله زده این استان نیز اعتبارات وتسهیلات خاصی داده شود.هرچقدر توان مالی بانک ملی بیشتر باشد انجام این امورنیز بهتر وباکیفیت تر میباشد.

خسرو خواجه حسنی عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران در مراسم افتتاح مدرسه شهداء بانک ملی در بیرجند اظهار داشت: وظیفه دانش آموزان در اینگونه مدارس اصل دانش محوری وپژوهش محوری است.بی توجهی به آموزش وتعلیم افراد میتواند از عوامل مهم عقب ماندگی کشور شود بنابراین از آنجا که جمهوری اسلامی به این اصل توجه قابلی داشته است نقش بانک ملی علاوه بر اموربانکی بررسی به وضعیت افراد محروم وخدمت رسانی به آنهاست .بانک ملی بانک مردمی است وهمشه عملکرد آن زیر نظر مردم است چه بسا انتقاد از سوی مردم به این بانک نسبت به بانکهای دیگر بیشتر است بنابراین انتظار میرود عملکرد آن بنا بر انتظارات افراد باشد.

 

---------------------------------------------
لازم به ذکر است در این سفر علاوه بر اعضای هیأت مدیره ومدیر امور سازمان بانک ملی ایران؛  دکتر صدر (کارشناس و تحلیل گر فوتبال)به عنوان مشاور تبلیغاتی بانک ملی به بیرجند سفر کرد.