پرسپولیس فجر را شکست داد و تک رقمی شد...!!!!!!!!!!!!!!

عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس تهران با یک بازی خوب توانست تیم

 فجرسپاسی شیراز را که در نیم فصل اول بانتیجه 3بر2 بازی را به فجر

 واگذار کرده بود در این فصل 2بر صفر این تیم را شکست داد و به رده

 نهم جدول برسد .گلها توسط غلامرضا رضایی و انصاری فرد به ثمر

 رسید..