امتیاز لیگ سوم فوتبال استان را خریداریم!!!!!!!!!!

خراسان جنوبی و یک تیم لیگ دسته سوم

بیا تامونس هم یارهم غمخوار هم باشیم

 

گفته می شود  اداره   این تیم دسته سومی لیگ کشور در استان خراسان جنوبی به صورت هیئتی  می باشد . 

 چیزی شبیه شرکت تعاونی فوتبال؟؟؟؟!!!!!!!!

ببینم کوپن کرنر و کوپن هند و یا کوپن اوت یا گل اعلام نشده؟؟!!