اتحادیه تعاونی روستایی بیرجند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی بیرجند از عرضه و توزیع 140 تن برنج هندی جهت تنظیم بازار در سطح شهرستان خبر داد/ 'قیمت هر کیسه 10 کیلویی برنج 30 هزار تومان تعیین شده است'

حمیدرضا قیطاسی در گفتگو با خبرگزاری بین المللی پیام کوتاه«نسیم» این مطلب را بیان کرد.

لینک خبر:

http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=467371