پرسپولیس تهران مقابل صبای قم متوقف شد...!

بازی فوتبال بین تیمهای پرسپولیس و صبای قم با نتیجه بدون گل

 پایان رسید....!!