مسابقات فوتبال جوانان استان خراسان جنوبی

هفته گذشته بازار مسابقات جوانان استان گرم بود البته نه بازار فوتبال 

بلکه بازار کاراته و مشت و لگد و فیتیله پیچ و در کمتر بازی بود که این

موارد نبود و با وجود این مسائل و با توجه به قانون مند شدن و  مقرراتی 

شدن هیئت فوتبال در تعدادی از بازیها اصلا" پزشکیاری وجود نداشت و   

از همه مهمتر تا دو سه بازی اصلا"کارت شرکت در مسابقه آماده نشده 

 بود من متعجبم از اینکه داوران محترم چطوری بازیکنان را چک میکردند   

این نفری که وارد زمین میشود کی هست آیا اصلا" رده سنی جوانان 

هست. البته از این فصل هیئت فوتبال تصمیم گرفته بود همه چیز 

برابر قانون باشد!!!!!

خدا را شکر که قبل از این مسابقات تصمیم گرفته شده بود همه کارها

قانونی باشد . اگر این مصوب نمی شد چه می شد؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! 

توصیه می شود فوتبالیستها حتما" دوره کنگ فو را ببینند !!!!