بی توجهی به دودکش بخاری علت عمده گاز گرفتگی در کشور

alt

رئیس کارگروه پیشگیری از مرگهای خاموش کشور در همایش هم اندیشی مهندسین ناظر گاز علت عمده گازگرفتگی در کشور را مشکل در نصب دودکش بخاری ها عنوان کرد.

نوفرستی با بیان اینکه نقص در وسایل گاز سوز کمتر از 2درصد علت گازگرفتگی ها در کشور بوده است گفت:استفاده نادرست مشترکین از وسایل گاز سومین دلیلی است که باعث مرگ خاموش در کشور شده است.

وی آمار گاز گرفتگی ناشی از مرگ خاموش را  31 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال دانست.

رئیس کارگروه پیشگیری از مرگهای خاموش اجرای دقیق مقررات ساختمان ،افزایش استانداردها درتولید وسایل گاز سوز را از برنامه های این کارگروه برای کاهش گاز گرفتگی در کشور عنوان کرد.