فوتبال خراسان جنوبی

با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی بینندگان محترم در این بخش نظر شما بینندگان عزیز را به صحبتهای آقای قیطاسی در خصوص مسائل و مشکلات مدارس فوتبال و معلق شدن فعالیتهای مدارس فوتبال شهرستان بیرجند جلب می نمائیم .

  مدیر مدرسه فوتبال بارسا گفت ازنظر من مسئولسن فوتبال چطور انتظار دارند تمام مدیران مدارس فوتبال و مدیران باشگاهها نکته به نکته خواسته ها و و انتظارات آنها را برآورده کنند درصورتیکه خودشان به آیین نامه ارسالی فدراسیون فوتبال توجه که نمی کنند بماند بلکه آیین نامه را تغییر نیز می دهند من فکر می کنم و آیین نامه ای را یک ارگان یا سازمانی مصوب و صادر می نماید این برای زیر مجموعه لازم الاجرا می باشد و قابل تفسیر نیست چرا که از دید بنده اگر چنین شود دیگر بحث قانون و مقررات مفهومی ندارد و سلیقه جایگزین آن خواهد شد .

 بعنوان مثال عرض کنم این مورد که باز از عجایب فوتبال استان خراسان جنوبی است در مورد مسابقات مدارس فوتبال هیئت فوتبال کلا" مسابقات مدارس فوتبال را لغو به دلیل اینکه مدارس فوتبال به موقع مدارک خود را به هیئت تحویل نداده اند که پس از یکی دو جلسه که در اداره تربیت بدنی شهرستان بیرجند و در هیئت فوتبال شهرستان  بیرجند تشکیل شد در نهایت تصمیم گرفته شد به خاطر خانواده ها و اعتراض والدین فوتبال آموزان مسابقه برگزار شود بدین صورت که این مسابقات رسمیت ندارد و رتبه بندی هم نمی شود داور هم از خودتان می گذاریم منتها باید برای هر تیم میلغ 000/500ریال بپردازیدو برای هرمدرسه هم تعداد هفت تیم اجباری است یعنی اجبارا" باید هر مدرسه لااقل مبلغ 0000/3500ریال به هیئت فوتبال بپردازدبرای بازی که هیچ رسمیتی ندارد!!!!

خواهشمند است پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!!!!!

من این را می گویم که :زندگی بافتن یک قالیست

                           نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی

نقشه از قبل مشخص شده است

                          تو در این بین فقط می بافی

نقشه را خوب ببین خوب بباف

                          نکند آخر کار قالی بافته ات را نخرند