استقلال تهران با 3گل پیکان را شکست داد....

عصر امروز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 3 بر صفر

تیم پیکان را مغلوب کرد و جایگاهش را در صدر جدول

استحکام بخشید.

در دیگر بازی امروز تراکتور سازی با سپاهان اصفهان

به نتیجه مساوی رضایت دادند..

ضمنا" یکی از گلهای تیم استقلال تهران را فرهاد مجیدی

 به ثمر رساند..