پرسپولیس در تهران متوقف شد..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز عصر در ورزشگاه آزادی

 در مقابل تیم جوان فولاد خوزستان به نتیجه مساوی  بدون

 گل بسنده کرد..!!!!!!!!!!!!

از غائبین بزرگ این بازی می توان از علی کریمی نام برد..