احمد بشیری زاده در گفتگو با پرتال خبری باشگا نوین نوفرست

دهیار نوفرست در این گفتگو از جلسه خود با مدیر آبفار بیرجند سخن به میان آورد و اظهار داشت:

 

در تاریخ 8 بهمن 91 در پی بحث و تبادل نظر فی ما بین مسئول محترم بهره برداری امور آبفار بیرجند مبنی بر اجرای توسعه شبکه توزیع در توسعه غرب روستا مقرر گردید:

 

1- دهیاری نوفرست نسبت به خرید اتصالات مورد نیاز اقدام نمایند و فاکتور کل خرید انجام شده پس از انجام کار به امور مالی آبفار بیرجند تحویل تا در زمان تخصیص اعتبار میلغ مورد نظر برگشت داده شود.

با توجه به دستور مدیریت امور آبفار بیرجند مقرر گردید؛ موارد مشروحه ذیل توسط امور بهره برداری تامین و اجرا گردد.

1-تامین لوله مورد نیاز

2-اجرای خاک سرندی

3-لوله گذاری مطابق نقشه

4-پرکردن کانال و مسیر حفاری شده و همچنین دهیاری در خصوص عبور لوله کلیه مسئولیتهای ناشی از اجرا و احیانا رفع و معارض را تقبل نموده