از آقای قیطاسی سئوال کردیم از ستارگان فوتبال

سئوال شد که در یک بازی فوتبال که گروهی هست چرااینقدر به ستاره ها اهمیت میدهند؟

جواب دادند : چون این بازیکنان شاخص هستند که نتیجه عوض می کنند

و گفتند اگرشما بعنوان مثال در تیم یک بازیکن شاخص سرزن داشته باشید در هنگام تصاحب ضربه کرنر می توانید شادی کنید مثل آقای علی دایی و این دقیقا" همان کاری است که جان تری در تیم چلسی انجام می دهد.ویا اگر بازیکنی مثل دیوید بکهام را داشته باشید در طول بازی باید آرزو کنید داور یک ضربه ایستگاهی برای شما اعلام کند. در ادبیات فوتبال ضربات ایستگاهی را به اصطلاح (موقعیت توپ مرده ) می شناسند .اما همین توپ مرده حکم مرگ و زندگی را برای یک مربی رقم می زند.هر هفته نیمی از گلها از ضربات ایستگاهی بدست می آید .بسیاری از مربیان تیم خود را بر اساس استفاده از ضربات ایستگاهی یا شروع مجدد در زمین آرایش می دهند. 

یا بازیکنی که بتواند در شرایط سخت پا به توپ سه یا چهار نفر را دریبل زده و از آنها عبور کندمانند مسی در تیم بارسلونا و یا فرهاد مجیدی در استقلال و علی کریمی در پیروزی.