زمانی که کامیون ولوو ترمزش را به رخ میکشد !+ تصاویر

نقش ترمز در ایمنی خودرو بسیار مهم و قابل توجه می باشد. در تصاویر زیر نمونه ای از تست ترمز در کامیون ولوو را خواهید دید

 

زمانی که کامیون ولوو ترمزش را به رخ میکشد !+ تصاویر www.taknaz.ir