استقلال صبای قم مساوی شدند..!!!!!!!!!!!!!

در بازی امروز استقلال صدر نشین در نیمه اول بازی با نتیجه

یک بر صفر به نفع صبا به رختکن رفت و در نیمه دوم بازی علی

 رغم حملات بسیار زیاد استقلال ولی به علت بی توجهی

 بازیکنان استقلال و درخشش دروازه بان صبای قم فرصتهای

استقلال یکی پس دیگری به هدر می رفت که در اواخر بازی این

 آرش برهانی بود که با زدن یک گل از روی نقطه پنالتی نتیجه را

 یک بر یک نمود تا استقلال همچنان در صدر جدول بماند...