بهار نوفرست...

باز فصل بهار شد و تلاش و جنب و جوش کشاورزان عزیز نوفرست که یک نگاهشان به زمین است و یک نگاه به آسمان آبی تا شاید قطره ای آب فرو ریزد و جوانه های شادی را به رخسار اهالی محترم نوفرست بنشاند هر چند که با درایت حاج محمد حسن بشیری زاده

 که برای نه تنها نوفرست بلکه شهرستان بیرجند یک وزنه و شخصیتی

 ویژه بحساب می ایند و به لطف خداوند متعال و تلاش دهیار محترم

و شورای اسلامی روستا و کمک مردم فهیم نوفرست توانستند در

 سال گذشته کاری کارستان را انجام داده و تا حدی وضعیت آب

 نوفرست را نسبت به سایر روستاهای همجوار بهبود بخشیده و با

 کشف و مرمت کاریز گاواله گزکه از دید عامه مردم چشمه ساری

 فصلی بشمار می آمد را احیا و تبدیل به قناتی دائمی نموده و جرقه

 امید را به چشم تمامی اهالی زنده نموده است به هر حال ضمن

 تشکر و قدر دانی از این عزیزان و همه مردم خوب نوفرست آرزوی

 پیشرفت و رشد هرچه تمامتر و زیباتر را برای نوفرست و نوفرستیها

 درجای جای میهن عزیزمان ایران را دارم......نوفرستی همیشه

 سرفرازی.....